Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Ενημερωτικό Δίπτυχο  
  Πελάτης  
  Infolex A.E.  
  Δραστηριότητα  
  Η εταιρεία INFOLEX Α.Ε. είναι ο επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εκτυπωτών LEXMARK. Επιπλέον δραστηριοποιείται στον τομέα των εκτυπωτικών λύσεων, έχοντας ένα εκτενές και αξιοζήλευτο πελατολόγιο.  
  Χαρακτηριστικά project  
 

Το δίπτυχο ετοιμάστηκε ως ενημέρωση προσφοράς της εταιρείας για προϊόντα lexmark, τα οποία με την χρήση συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας μπορούσαν να αγοραστούν φθηνότερα και με δόσεις.
Το δίπτυχο διενεμήθηκε ως ενημέρωση πελάτη τράπεζας, μαζί με την κατάσταση λογαριασμού του πελάτη.

 
   
   
 
Website
Online Marketing
Έντυπη Επικοινωνία
Multimedia Παρουσίαση