Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Λογότυπο Υπηρεσίας Επέκτασης Εγγύησης  
  Πελάτης  
  Infolex A.E.  
  Δραστηριότητα  
  Η εταιρεία INFOLEX Α.Ε. είναι ο επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εκτυπωτών LEXMARK. Επιπλέον δραστηριοποιείται στον τομέα των εκτυπωτικών λύσεων, έχοντας ένα εκτενές και αξιοζήλευτο πελατολόγιο.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Για υπηρεσία επέκταση εγγύησης των προϊόντων της εταιρείας, σχεδιάστηκε λογότυπο που να υποδηλώνει την δυνατότητα αυτή, και το οποίο χρησιμοποιήθηκε έπειτε σε όλες τις ενέργειες της εταιρείας.  
   
   
 
Website
Online Marketing
Έντυπη Επικοινωνία
Multimedia Παρουσίαση