Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Online Πρόσκληση σε Party  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  Online Πρόσκληση  
  Πελάτης  
  Infolex A.E.  
  Δραστηριότητα  
  Η εταιρεία INFOLEX Α.Ε. είναι ο επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εκτυπωτών LEXMARK. Επιπλέον δραστηριοποιείται στον τομέα των εκτυπωτικών λύσεων, έχοντας ένα εκτενές και αξιοζήλευτο πελατολόγιο.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Στα πλαίσια εκδήλωσης - party της εταιρείας, ετοιμάστηκαν έντυπες προσκλήσεις από την διαδημιστική εταιρεία του πελάτη. Από την pixelworks ζητήθηκε η δημιουργία online αντίστοιχων προσκλήσεων οι οποίες και θα αποστέλλονταν στους καλεσμένους.
Η πρόκληση έγινε εξ' ολοκλήρου στο flash, και ενσωματώθηκε κίνηση, μουσική, κλπ
 
   
   
 
Website
Online Marketing
Έντυπη Επικοινωνία
Multimedia Παρουσίαση