Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Εταιρικά και Προΐοντικά Websites - Websites Υπηρεσιών  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  -  
  Πελάτης  
  Research Now Ltd.  
  Δραστηριότητα  
  Η Research Now είναι εταιρεία ερευνών για νέα προϊόντα & υπηρεσίες, που βασίζει την έρευνα πάνω σε δείγμα καταναλωτών. Έχει παρουσία σε πάνω από 20 χώρες διεθνώς και θυγατρικές εταιρείες.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Για τον πελάτη αυτό παράγουμε minisites για online έρευνες σελίδες για τα sites των θυγατρικών εταιρειών, και minisites για πελάτες τους.  
   
   
 
Website
Online Marketing
Έντυπη Επικοινωνία