Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Μελέτη & Ανάπτυξη Διαφημιστικών Banners  
  Πελάτης  
  Research Now Ltd.  
  Δραστηριότητα  
  Η Research Now είναι εταιρεία ερευνών για νέα προϊόντα & υπηρεσίες, που βασίζει την έρευνα πάνω σε δείγμα καταναλωτών. Έχει παρουσία σε πάνω από 20 χώρες διεθνώς και θυγατρικές εταιρείες.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Για την προώθηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας αλλά και κυρίως την εξεύρεση ενδιαφερόμενων για συμμετοχή σε έρευνα, παράγεται ένας μεγάλος αριθμός από banners, σε πολλές διαστάσεις, αλλά και σε πολλές γλώσσες (πχ αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά, σουηδικά, κλπ).  
   
   
 
Website
Online Marketing
Έντυπη Επικοινωνία