Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Μελέτη & Ανάπτυξη Διαφημιστικών Καταχωρήσεων, Εταιρικής Ταυτότητας, Προωθητικού Υλικού  
  Πελάτης  
  Research Now Ltd.  
  Δραστηριότητα  
  Η Research Now είναι εταιρεία ερευνών για νέα προϊόντα & υπηρεσίες, που βασίζει την έρευνα πάνω σε δείγμα καταναλωτών. Έχει παρουσία σε πάνω από 20 χώρες διεθνώς και θυγατρικές εταιρείες.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Στα πλαίσια της γενικότερης συνεργασίας με την Research Now σχεδιάσαμε μεγάλο μέρος του έντυπου υλικού τους, διαφημίσεων, business cards κλπ. Οι εργασίες ήταν αρκετές φορές σε άλλες γλώσσες εκτός αγγλικών, ενώ μια ακόμη ιδιαιτερότητα ήταν η ποικιλία διαστάσεων των καταχωρήσεων, καθώς προορίζοταν για ποικίλλα έντυπα.  
   
   
 
Website
Online Marketing
Έντυπη Επικοινωνία