Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html

Το siteworks είναι προϊόν λογισμικού της pixelworks για την διαχείριση δικτυακών τόπων. Με το siteworks, εξουσιοδοτημένοι χρήστες είναι σε θέση να επεξεργαστούν την δομή και τα κείμενα του δικτυακού τόπου, ή να εκτελέσουν ιδιαίτερες εργασίες αναλόγως των εφαρμογών που έχουν στηθεί για το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Για παράδειγμα, τέτοιες ιδιαίτερες εφαρμογές μπορεί να είναι λίστα κινήσεων ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, ανάκτηση συμμετοχών σε έναν online διαγωνισμό και άλλες.

Το siteworks είναι αναπτυγμένο εσωτερικά της pixelworks, από την ομάδα προγραμματιστών, σε μια περίοδο αρκετών μηνών. Ωστόσο, το λογισμικό αυτό αναβαθμίζεται και συχνά νέες λειτουργίες και δυνατότητες προστίθενται.
Το siteworks εγκαθίσταται στον web server, μαζί και «πίσω» από τον δικτυακό σας τόπο, και εξυπηρετεί τις ανάγκες των επισκεπτών, παρέχοντας τις σελίδες που ζητούνται. Οποιαδήποτε αλλαγή σε περιεχόμενο γίνεται από εσάς, και αντικατοπτρίζεται άμεσα και στον δικτυακό τόπο σας.

Με γνώμονα την ευχρηστία και την γρήγορη εξοικόιωση του χρήστη, αναπτύξαμε ένα λογισμικό που να διευκολύνει τον χρήστη στην συντήρηση και ανανέωση του δικτυακού τόπου. Με εύχρηστα μενού και ένα επεξεργαστή κειμένου εύκολο στην χρήση και στην μάθηση, προσωπικό της επιχείρησης είναι σε θέση να κάνει εργαδίες στον δικτυακό τόπο μετά από εκπαίδευση μόλις 2-3 ωρών που παρέχουμε στον χώρο σας.

Δείτε τις λειτουργικές προδιαγραφές του siteworks

Σε πιο τεχνικά θέματα, είναι λίγες οι φορές που το siteworks στήνεται μόνο και μόνο για την επεξεργασία σελίδων και δομής. Στην πλειοψηφία των εγκαταστάσεων δημιουργήθηκαν και επιμέρους εφαρμογές εντός του siteworks, ώστε να υποστηρίζονται οι ιδιαίτερες λειτουργίες και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.

Το siteworks είναι λογισμικό που το προτείνουμε όταν οι απαιτήσεις του δικτυακού τόπου είναι τέτοιες που δικαιολογούν την εγκατάσταση του, και κυρίως όταν ο δικτυακός τόπος και ο πελάτης μας μπορεί να ωφεληθεί. Μεγάλη μερίδα των δικτυακών τόπων που αναπτύσσουμε δεν έχουν ανάγκη ένα λογισμικό ακριβό ή σύνθετο. Πάντα προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις παρουσιάζοντας τα οφέλη όλων των επιλογών που προτείνουμε ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων ο πελάτης μας τι να περιμένεις στο παρόν αλλά και μελλοντικά, αν και εφόσον παραστεί ανάγκη ανανέωσης/αναβάθμισης του website τους.

Επειδή το κεφάλαιο λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου είναι πρσαγματικά γιγάντιο, θα ήταν χαρά μας να σας βοηθήσουμε περαιτέρω  για τυχόν απορίες σας. Μπορούμε επίσης να κανονίσουμε μια επίδειξη του λογισμικού και να δείτε οι ίδιοι τα οφέλη.