Η παρουσίαση μιας επιχείρησης, προϊόντος, υπηρεσίες, ή οτιδήποτε άλλου μπορεί να επωφεληθεί και να ενισχυθεί με μια εφαρμογή πολυμέσων. Ο όρος πολυμέσα χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την εκτενή χρήση οπτικοακουστικού υλικού, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται επικουρικά ο όρος διαδραστικά, για να κάνει σαφές ότι απαιτείται η διάδραση της παρουσίασης-εφαρμογής με τον χρήστη.

Τέτοιες παρουσιάσεις-εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως:

 

Mini επαγγελματικές κάρτες σε cd-rom διαφόρων σχημάτων που μπορούν να περιέχουν εταιρική, προϊοντική ή άλλου είδους πληροφόρηση μαζί με τα τυπικά στοιχεία των επαγγελματικών καρτών.

 

Τοποθέτηση ενός infokiosk με μια multimedia εφαρμογή σε επίκαιρο σημείο σχετικό με το αντικείμενο της εφαρμογής. (π.χ. μια παρουσίαση ενός νησιού σε ένα Infokiosk τοποθετημένο στο λιμάνι του νησιού).

 

Παρουσίαση εταιρείας, προϊόντων, δραστηριοτήτων κ.α. σε cd-rom ή άλλο ψηφιακό μέσο για διανομή σε εκθέσεις, μαζί με καταλόγους ή φυλλάδια, περιοδικά

 

Παρουσιάσεις projects, πρακτικών συνεδρίων και σεμιναρίων, κ.α.Δείτε το πελατολόγιο μας από έργα multimedia κάνοντας κλικ εδώ.