Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Τοπικός Τύπος Αττικής, Συνεργασία για την Ποιότητα  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  www.topicostypos.gr  
  Πελάτης  
  Ευρωπαϊκή Έκφραση  
  Δραστηριότητα  
  Βασικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας και η προώθηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του τοπικού τύπου, με παράλληλη ανάδειξη των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, ώστε να λειτουργεί συνεκτικά σε σχέση με την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί στόχο η διαμόρφωση κανόνων δεοντολογίας.

Επίσης αναδεικνύονται οι δυνατότητες του τοπικού τύπου στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της λειτουργικής και ισόρροπης πρόσβασης σε αυτόν των Ο.Τ.Α., της κοινωνίας πολιτών και των παραγωγικών τάξεων της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.
 
  Χαρακτηριστικά project  
 

Το Project αυτό χαρακτηρίζεται από την απλότητα του και την ευκολία στην πλοήγηση, κάτι που ήταν και ζητούμενο, βάσει στο προβλεπόμενο κοινό χρηστών. Για τους σκοπούς του προγράμματος, στήθηκε επίσης και ένα forum συζητήσεων.