Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Εταιρικό website, παρουσίαση υπηρεσιών & πελατολόγιου  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  www.solenergy.gr  
  Πελάτης  
  SOL ENERGY HELLAS  
  Δραστηριότητα  
  Η Sol Energy Hellas κατασκευάζει πληθώρα έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που αφορούν σε κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήματα, θέρμανση και ψύξη , ηλιακό κλιματισμό, spa, συστήματα επεξεργασίας νερού, σχεδίαση και υλοποίηση κεντρικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου εγκαταστάσεων, φωτοβολταϊκά συστήματα, και διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων  
  Χαρακτηριστικά project  
  Στο project αυτό δώθηκε μεγάλη προσοχή στην ταυτοποίηση του στυλ του με αυτό της έντυπης επικοινωνίας. Επιπλέον θέλαμε να κάνουμε εμφανή από την πρώτη στιγμή τον περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα και τον σέβασμο στο περιβάλλον, που επιτυγχάνεται με τα έργα της sol energy.