Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Παρουσίαση κτιρίου  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  www.promitheaspirforos.gr  
  Πελάτης  
  Sol Energy Hellas  
  Δραστηριότητα  
  Το κτίριο Προμηθεύς Πυρφόρος αποτελεί την πιλοτική εφαρμογή των λύσεων ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού αυτόνομων κτηρίων, ενσωματώνοντας & αναπτύσσοντας σε αυτό μια σειρά από πρωτοποριακές τεχνολογίες.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Ο πελάτης ήθελε ένα πολύ λιτό και απλό site, με κυρίαρχο το λευκό. Στηριχτήκαμε αρκετά στην μπροσούρα του και στην λοιπή επικοινωνία του.