Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Πληροφοριακό - Ενημερωτικό site, παρουσίαση εφημερίδας  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
 

www.polis-press.gr

 
  Πελάτης  
  Εφημερίδα Polis Press  
  Δραστηριότητα  
  Τοπική Εφημερίδα  
  Χαρακτηριστικά project  
  Το project αυτό είναι υπό κατασκευή.
Στην τελική του έκδοση, πέραν της παρουσίασης της εφημερίδας και του τρέχοντος τεύχους, θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, με τοπικά νέα, σχολιασμό και αρθογραφία.