Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Εταιρικός δικτυακός τόπος εταιρείας  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  www.marex.gr  
  Πελάτης  
  MAREX  
  Δραστηριότητα  
  Η εταιρεία MAREX εστιάζει στην εισαγωγή, εμπορία και κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών ναυτιλίας και βιομηχανικών εφαρμογών.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Το project βασίστηκε στη πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου siteworks ενώ δημιουργήθηκαν 3 κύριες ενότητες, για κάθε κύριο τύπο προϊόντων/συσκευών. Το site χαρακτηρίζεται από ιδαίτερη προσοχή και επιμέλεια στην βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης.  
     
   
  Εταιρική επικοινωνία