Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Λογότυπο  
  Πελάτης  
  MAREX  
  Δραστηριότητα  
  Η εταιρεία MAREX εστιάζει στην εισαγωγή, εμπορία και κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών ναυτιλίας και βιομηχανικών εφαρμογών.  
     
   
  Εταιρική επικοινωνία