Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Δικτυακός τόπος παρουσίασης προγράμματος "Αρχαιολογία, Γεωγραφία και Οικολογία στο Μαραθώνα"  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  www.projectmarathon.gr  
  Πελάτης  
  Ευρωπαϊκή Έκφραση  
  Δραστηριότητα  
  Σκοπός του Σχεδίου Δράσης  είναι η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για την κληρονομιά του τόπου τους ώστε να μην αντιμετωπίζουν το περιβάλλον και την ιστορία τους ως τροχοπέδη σε σχέση με την αξιοποίηση των οικοπέδων τους αλλά ως ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μέσα από τον τουρισμό.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Το project στήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να να δωθεί όσο το δυνατόν περισσότερος χώρος για το περιεχόμενο το οποίο ήταν αρκετό. Έμφαση δώθηκε στην ευκολία πλοήγησης.