Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Εταιρικό Website  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  www.lavdastek.gr  
  Πελάτης  
  ΛΑΒΔΑΣ ΤΕΚ - Τεχνική/Εμπορική/Κατασκευαστική Οικιστικής Ανάπτυξης  
  Δραστηριότητα  
  Η ΛΑΒΔΑΣ ΤΕΚ είναι κατά βάση κατασκευαστική εταιρεία, με έντονη δραστηριότητα στην αναπαλαίωση & ανακατασκευή παραδοσιακών κτισμάτων.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Το site της εταιρείας έπρεπε να προωθεί τον χαρακτήρα της επιχείρησης και την κύρια δραστηριότητα της, που είναι η οικιστική ανάπτυξη, ιδίως σε περιοχές με ιδιαίτερο πολιτισμικό & αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι στην 'Ανδρο, και αυτό έπρεπε να επικοινωνείται έντονα μέσα από το site, χωρίς ωστόσο να μειώνει τις υπόλοιπες ενότητες και δραστηριότητες σε άλλες περιοχές.
Επιπλέον, με ενεργό το ενδιαφέρον για νέες συνεργασίες δημιουργήσαμε μερικά banners που να ελκύουν τον χρήστη να περιηγηθεί στις πιο σημαντικές σελίδες του site. Χρωματικά χρησιμοποιήσαμε αρκετά τους γαλάζιους και γαιώδεις τόνους συνδέοντας έτσι τις έννοιες γη-χώμα-δόμηση-οικία με το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας, κυρίαρχα στοιχεία στα νησιά.