Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Εταιρική Παρουσίαση - Portfolio  
  Πελάτης  
  Helicon Interactive  
  Δραστηριότητα  
  Η εταιρεία Helicon δραστηριοποιείται στον χώρων των νέων μέσων.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Η παρουσίαση αυτή λειτούργησε ως παρουσίαση του εταιρικού προφίλ και του πελατολογίου της εταιρείας και διανεμήθηκε σε πελάτες, εκθέσεις, κλπ.