Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Δημιουργία Ενημερωτικών Newsletters  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  Δείγμα newsletter  
  Πελάτης  
  Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ  
  Δραστηριότητα  
  Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΓΡΑΨΑ είναι εδώ και 2 δεκαετίες από τους μεγαλύτερους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς στην Ελλάδα. Πάνω από 40,000 σπουδαστές έχουν σπουδάσει στις τάξεις του ομίλου:
φοιτητές, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων στα τμήματα ενηλίκων, αλλά και μαθητές στα παιδικά-εφηβικά τμήματα.
 
  Χαρακτηριστικά project  
  Πριν την εκκίνηση της εκπαιδευτικής χρονιάς ετοιμάστηκε μια σειρά από newsletters προς διαφορετικά target groups, με στόχο την ενημέρωση του κοινού/δυνητικών πελατών.  
   
   
 
Website
Online Marketing