Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Εταιρική παρουσίαση  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  www.good-news.gr  
  Πελάτης  
  Good News  
  Δραστηριότητα  
  Διαφημιστική εταιρεία  
  Χαρακτηριστικά project  
  Σε συνεργασία με το δημιουργικό τμήμα της Good News, δουλέψαμε πάνω στο development του site, το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου σε flash.