Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Εταιρικό Site  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  www.galleria-theama.com  
  Πελάτης  
  Galleria Theama  
  Δραστηριότητα  
  Η Galleria Theama παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ότι αφορά τη διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Υπό κατασκευή