Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Προϊοντικό Website - Ηλ. Κατάστημα  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  www.erail.gr  
  Πελάτης  
  Γιάννης Χαζάπης  
  Δραστηριότητα  
  Εμπορία ειδών μοντελισμού σιδηροδρόμων  
  Χαρακτηριστικά project  
  Το erail.gr διακινεί είδη μοντελισμού σιδηροδρόμων τα οποία είναι στην πλειοψηφία τους δεύτερο χέρι, αν και τα περισσότερα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Επιπλέον παρέχεται και μια σειρά από υπηρεσίες για τους πελάτες, όπως κατασκευή μακέτας, βάψιμο-βελτίωση μοντέλου, κ.α.
Τα προϊόντα είναι διαχειριζόμενα μέσω ειδικής πλατφόρμας διαχέιρισης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δωθεί στην ευκολία αναζήτησης προϊόντος, αλλά και στην ταχύτητα της διαδικασίας παραγγελίας.