Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Εταιρικό Website, Παρουσίαση πελατολογίου  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  www.interpretation.gr  
  Πελάτης  
  Επικοινωνία Α.Ε.  
  Δραστηριότητα  
  Η εταιρεία Επικοινωνία δραστηριοποιείται στον χώρο της Μετάφρασης, της Διερμηνείας, της Απομαγνητοφώνησης και της Μεταγλώττισης.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Στο project αυτό, το focus ήταν στο πελατολόγιο της εταιρείας, που είναι και το δυνατό της σημείο. Έτσι, τα κείμενα των λοιπών ενοτήτων περιορίστηκαν στις βασικές πληροφορίες, ώστε να διατεθεί από τον χρήστη περισσότερος χρόνος στην ενότητα του πελατολογίου, που πραγματικά αποτελείται από πολλές σελίδες.
Το website είχε απήχηση, με σημαντικότερο επίτευγμα την συνεργασία με πελάτη από τη Μ. Βρετανία, που εντόπισε την εταιρεία από το site της, και το project που τους ανέθεσε έκανε μεταξύ άλλων απόσβεση του κόστους κατασκευής του site!
 
     
   
 
Website
Online Marketing