Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Web Banner  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  Banner  
  Πελάτης  
  Επικοινωνία Α.Ε.  
  Δραστηριότητα  
  Η εταιρεία Επικοινωνία δραστηριοποιείται στον χώρο της Μετάφρασης, της Διερμηνείας, της Απομαγνητοφώνησης και της Μεταγλώττισης.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Για την αρτιότερη προώθηση του καινούριου site της εταιρείας, έτρεξε διαφημιστική καμπάνια για λίγες εβδομάδες, σε εξειδικευκένα sites αλλά και sites ειδησιογραφικού περιεχομένου.  
     
   
 
Website
Online Marketing