Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Εταιρικό website, παρουσίαση προϊόντων & υπηρεσιών  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  www.proliptiki.gr  
  Πελάτης  
  Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής  
  Δραστηριότητα  
  Σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Προληπτικής Ιατρικής είναι η διάδοση των γνώσεων πάνω σε θέματα προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με τους γιατρούς της χώρας, με κρατικές ή μη υπηρεσίες, με οργανισμούς και σωματεία καθώς και επιστήμονες του εσωτερικού που έχουν τις ίδιες ή ανάλογες επιδιώξεις και γενικά με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Η Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής ανέθεσε στην pixelworks την δημιουργία του δικτυακού της τόπου. Επιθυμία της Εταιρείας ήταν να επικοινωνούνται άμεσα τα νέα και οι δραστηριότητες της στα μέλη της Εταιρείας αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Επιπλέον, πρόθεση της Εταιρείας είναι να γίνει ο δικτυακός τόπος ένα σημείο αναφοράς σε σχέση με ιατρικές οδηγίες, συμβουλές, manuals και διάφορα ενημερωτικά αρχεία. Η ανάγκη ανανεώσεων του site οδήγησε σε μια ακόμη πετυχημένη εγκατάσταση του siteworks. Με σαφή την "ιατρική" κατεύθυνση του site χρησιμοποιήσαμε ανοιχτόχρωμα τόνους, καθαρά χρώματα, χωρίς όμως να καταφύγουμε σε "νοσοκομειακό" λευκό. Επιπλέον οι γραμμές του site είναι σχετικά ουδέτερες προς μοντέρνες, προσπαθώντας να δείξουμε το φρέσκο και μοντέρνο χαρακτήρα και απόψεις της Εταιρείας