Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Παρουσίαση ΕυρωπαΙκού Προγράμματος, στόχων, δράσεων και αποτελεσμάτων.  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  www.culture-exchange.net  
  Πελάτης  
  Ability Intergrated Communication  
  Δραστηριότητα  
  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα "Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των πολιτισμικών μειονοτήτων και των μεταναστών μέσω του πολιτισμού"  
  Χαρακτηριστικά project  
  Το project αυτό περιελάμβανε την παρουσιαση των στόχων του προγράμματος, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του. Είναι πολύγλωσσο (5 γλώσσες), ενώ ακολουθήθηκε ένα ελαφρύ color coding για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πλοήγησης. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην καθαρότητα του εικαστικού και στην ευκολία πλοήγησης, καθότι το project απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ κοινό, με διαφορετικά επίπεδα ευχέρειας-εμπειρίας με το Internet.