Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Ηλεκτρονική Χριστουγεννιάτικη Κάρτα  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  Χριστουγεννιάτικη Κάρτα  
  Πελάτης  
  Ένωση Εκπροσώπων Αεροπορικών Εταιρειών Ελλάδος  
  Δραστηριότητα  
  Σκοπός της ένωσης που λειτουργεί ως Σωματείο με εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η εκπροσώπηση, προώθηση, ανάπτυξη και προστασία των κοινών συμφερόντων των μελών του (Αεροπορικών Εταιρειών) στην Ελλάδα.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Για τις γιορτές του 2006 σχεδιάσαμε μια ηλεκτρονική Χριστουγεννιάτικη κάρτα η οποία διενεμήθη μέσω emails.  
     
   
 
Website
Online Marketing