Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την javascript σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη, παρακαλούμε κατεβάστε τον adobe flash player από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
Έργο
  Εταιρικός δικτυακός τόπος  
  Δικτυακή Διεύθυνση  
  www.atlashellas.com  
  Πελάτης  
  Atlas Hellas Σύχρονα Κατασκευαστικά Συστήματα Α.Ε.  
  Δραστηριότητα  
  Η εταιρεία Atlas Hellas, Σύγχρονα Κατασκευαστικά Συστήματα Α.Ε. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1983 και ασχολείται με την κατασκευή χαλύβδινων κτιρίων για στέγαση μεγάλων χώρων.  
  Χαρακτηριστικά project  
  Επικεντρωμένοι στην απλότητα του περιεχομένου της εταιρείας αλλά και στην διευκόλυνση των δυνητικών χρηστών, επιλέξαμε μια λύση πολύ απλή και κατανοητή, έτσι ώστε η εύρεση της πληροφορίας να γίνεται με πολύ απλό & γρήγορο τρόπο. Η λογική αυτή αντικατοπτρίζεται και στο μενού -που έχει μόνο ένα επίπεδο- και στο εικαστικό.